top of page

תסכית מאת נעם ברוסילובסקי: כיצד לזהות יהודי

Spitz

Sun Aug 14 2016 21:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

<p class="font_8">שישה שחקנים יהודים בחיפוש אחר הגוף היהודי. הם מחפשים את הגוף של עצמם ואת הגוף של קרובי המשפחה שלהם, ניצולי השואה. הגוף אותו הם מחפשים הפך לבלתי נראה בגרמניה אחרי השואה. בקולאז׳ של טקסטים היסטוריים וסיפורים ביוגרפיים קם הגוף היהודי, רוח הרפאים של החברה הגרמנית, לתחייה.</p>

שישה שחקנים יהודים בחיפוש אחר הגוף היהודי. הם מחפשים את הגוף של עצמם ואת הגוף של קרובי המשפחה שלהם, ניצולי השואה. הגוף אותו הם מחפשים הפך לבלתי נראה בגרמניה אחרי השואה. בקולאז׳ של טקסטים היסטוריים וסיפורים ביוגרפיים קם הגוף היהודי, רוח הרפאים של החברה הגרמנית, לתחייה.

bottom of page